Mérlegzáró közgyűlés 2013

Meghívó az Egri Lokálpatrióta Egylet éves mérlegzáró közgyűlésére. Pünkösdhétfő „családi” nap. Időpont: 2013. május 20. (hétfő) 10.00 óra. Helyszín: Szépasszonyvölgy, Tulipánkert u. 42.

Program:
• 10.00 óra: Közgyűlés.
• Beszámoló az Egylet 2012. évi gazdálkodásáról, e tevékenység felügyelő-bizottsági értékelése.
2012. január 1.
Nyitó egyenleg (bank pénztár): 1.321.152,-Ft
2012. évi bevételek
(tagdíj, könyvértékesítés bevétele, kamatbevétel, egyéb bevételek): 1.649.752,-Ft
2012. évi kiadások (villamos energia, vízdíj, bérleti díj, könyvelési díj, fűtés, postaköltség, rendezvényszervezési költségek, reprezentáció, hírügynökségi díjak, szervezetek támogatása): 1.356.427,-Ft
2012. 12. 31.
Záró egyenleg (bank + pénztár): 1.614.477,-Ft
• Beszámoló az Egylet 2012. évi programjairól.
• A 2013. évi programterv elfogadása.
• Egyebek.
• 11.30 óra Mise.
A tábori misét celebrálja Horváth János kanonok, kállósemjéni esperes, plébános.
• 13.00 óra: Ebéd.

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy amennyiben a megjelölt időpontban a tagok 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy ugyanezen napirendekkel a közgyűlés időpontja
2013. május 20. 10.30 óra.