Mikor lobogott először magyar zászló az Egri várban?

A mai HEOL-os cikkben szereplő érdekes történetet olvasva:

https://www.heol.hu/helyi-kozelet/2023/03/nem-is-gondolnank-miota-lobog-nemzeti-szinu-zaszlo-az-egri-varban , rögtön eszembe jutott, hogy ismerek már régebbről is egy történetet. Nem mástól mint Balogh Jánostól, aki m. kir. hadnagyként az Egri várban is szolgált, és kutatta a várat. Kutatásai összefoglalójaként megírta és kiadta Egerben 1881-ben Egervár története c. munkáját, aminek 171. oldalán szerepel az alábbi történet:

„1848-ban az egriek egy vékonyabb fenyőszálra egy óriási nemzeti zászlót erősíttettek, s azt a mai torna helyen a várban állították fel, a mely ott díszelgett mind addig, mig Török cs. kir. ezredes Egerbe nem jött, a ki rögtön két lovaskatonát küldött a zászlót tartó fenyő kivágatására. Ezek, mivel fejszéjük nem volt, a várhoz legközelebbi házhoz betértek és kényszerítők a gazdát, a ki nem volt más, mint az öreg Gallasy asztalosmester, hogy fejszével kezében velők azonnal a várba menjen, s az ottani zászlórudat kivágja. A jó öreg, a kényszernek engedve, sírva fogott a parancsteljesitéséhez, úgy fájt szivének e szomorú munka, mintha minden fejszecsapás a lelkét érte volna, s igy nem csoda, ha lassan haladt a keserves munka. Végre is a katonák egyike megunván a sok várakozást, leugrott lováról, kivette az öreg kezéből a fejszét és kivágta a fenyőt; mi alatt Gallasy leborult és zokogva imádkozott, e közben a fenyő ledőlt és épen a zokogó öreg mellé zuhant, mire ez föleszmélt és felkiáltott hogy: miért nem még egy lépéssel közelebb, had sújtott volna agyon inkább, minthogy ezt megérjem!
A katonák a zászlót letépték és parancsnokukhoz vitték.”

Az egriek magyar lobogó iránti szeretete régre nyúlik vissza, írott történet formájában 1848-ra, de úgy hiszem sokkal régebbre, elég csak az 1552-es évet felidézni.

Mindenkinek szép nemzeti ünnepet kívánva:

Rácz Kristóf László