Egri séták nemcsak Egrieknek II. kötet

Egri Lokálpatrióta Egylet
Egri séták nemcsak Egrieknek
(2007 – 2010)
II. kötet

Második ajánlás
Egri séták nemcsak egrieknek II.

,,…a titkot a mesterek építették bele…’’
(Gál Elemér)

A városukat megismerni vágyó érdeklődés a sétás évek múlásával Egerben nem lankadt. A keresett és megtalált sétacélok hívják és vonzzák az egrieket a rendszeres barangolásokra, előadásokra és bemutatókra.

A város meg kínálja önmagát, ezeréves történetét és páratlan architektúráját. Már a kilencvenedik találkozáson is túl, örömmel köszönhetjük meg az Egri Lokálpatrióta Egyletnek és a támogatóknak, hogy az Egri séták nemcsak egrieknek második kötete is megjelenhetett. Ehhez azonban szükséges volt a mesélők, az előadók és fotósok eléggé meg nem köszönhető önzetlen szerzői munkája, mely közölhető formába gyűjtötte az előadások, a történetek és képek második csokrát is.


Az évek óta sétáló egri és nem egri érdeklődők évente többször is felfedeznek elfeledett, vagy rejtett falakat, faragott köveket, elhomályosult emlékeket, képeket, elhallgatott titkokat és történeteket. A séták során kiegészülnek a hiányos ismeretek, néha helyükre rázódnak történések. Javaslatok is születnek újabb sétacélok kijelölésére.
Talán az Erdélyből Egerben otthont találó, 2007-ben váratlanul elhunyt író, Gál Elemér hagyatékából nekünk örökített naplófeljegyzésből érthetjük meg igazán az egri sétálók lelkületét, nem lankadó titokfeltáró kíváncsiságát. És megérthetjük gyönyörű történelmi városunk felértékelődését saját lakossága tudatában és lelkében is.

Eger, 2011. július
Renn Oszkár


Tartalom

Habis László: Köszöntő – 7
Renn Oszkár: Második ajánlás – 9
Gál Elemér: Naplótöredék Egerről – 11
Löffler Erzsébet: Az érseki palota – 13
Szecskó Károly: Emlékezés a megkínzott püspökre – 21
Szalainé Király Júlia: Az idegenből hozott szőlővessző (Gárdonyi Géza és Eger) – 27
Hernádi Ferenc: ,,Az én iskolám…’’ (A Dobó Gimnázium) – 33
H. Szilasi Ágota: ,,…Ő királyi feje, szent koronával menyből tiszteltetett és böcsültetett…’’ – 41
Renn Oszkár: Zsinagógák Egerben – 69
Surányi Imre: A tudomány és szépség találkozóhelye, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár – 75
Bujdosné Papp Györgyi: Az Eger- patak és hídjai – 81
Fodor László: Török fürdők Egerben – 91
Szecskó Károly: Az egri zsidó temető – 99
Kiss Lajos: Az egri mozik története – 105
Veres Gábor: A látogatottság kötelez – 115
Fodor László: Az Egert körülvevő középkori és késő középkori városfalakról – 125
Ludányi Gabriella: Az egri ,,Rossz templom’’ története – 131
Lengyel Gyula: Az egri Fájdalmas Anya kegyhely története – 147
Renn Oszkár: Árpád-házi Imre király emléktáblája előtt – 161
N. Lutter Katalin: A tablók árulkodnak (Az irgalmasrendi kórház) – 167
Szecskó Károly: Az egri Kisasszony temető – A Hősők temetője – 179