Egri séták nemcsak Egrieknek III. kötet

Egri Lokálpatrióta Egylet
Egri séták nemcsak Egrieknek
(2007 – 2010)
III. kötet

A harmadik emlékkönyv

A kíváncsi, sétáló egriek már évek óta a téli és nyári séták előadásainak, bemutatóinak lelkes hallgatói, az első és második kötet megjelenése után, a harmadik emlékkönyvet is kezükbe kaphatják. Az Egri Lokálpatrióta Egylet és a Cíves Pro Urbe Alapítvány megteremtette a feltételeket a III. kötet megjelenéséhez.
A mesélő szerzők munkái immár három kötetben, nem időrendbe sorolva lettek Eger város mítoszának őrzői, ápolói, de teremtői is. A több mint ezer éves város gazdag emlékei, mint azt az eddigi séták példázzák, kimeríthetetlen kínálatot tárnak az érdeklődök elé.

A harmadik emlékkönyv megjelenése, a 17 emlékeztető írás, további érdeklődést kelthet, új ötletekkel gazdagítva a találkozók régi és új céljait, feltárva már feledésbe merült történeteket és eseményeket, egykor volt történelmi jelentőségű személyiségekről, létesítményekről és műalkotásokról.
A helytörténeti kutatásokra vállalkozók száma is gyarapodott az utóbbi időben. A már ismert előadók és mesélők köre is bővült. Egyre többen foglalkoznak családjuk múltjával, a padlásokon rejtőzködő iratokkal, levelekkel, régi fényképekkel és használati eszközökkel. A családtörténeti emlékek sok, eddig még ismeretlen adatot tárnak fel, pontosítanak időpontokat és helyszíneket.
A kötetek megjelenése bizonyára hozzájárul és ösztönzőleg hat a mind nagyobb számban és széles körben megrendezett városismereti rendezvények sikeréhez, a szervezést vállaló civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények kezdeményezéseihez.
Azt is örömmel állapíthatjuk meg, hogy a sétálók vigyázóbb szemmel járják útjaikat, figyelemmel kísérik a változásokat, adott fórumokon esetleg véleményüket is nyilvánítják városuk, az otthonuk alakításáról. Lehet tehát, a már csaknem hagyománnyá nemesülő mozgalmat folytatni és még ötletgazdagabbá tenni. Így a város jövőformálásához a sétálók is hozzájárulhatnak.

Eger, 2012. július
Renn Oszkár


Tartalom

Habis László: Köszöntő – 7
Renn Oszkár: A harmadik emlékkönyv – 9
Löffler Erzsébet: A Szeminárium és kápolnája – 11
Kárpáti János: A Nagypréposti palota és környezete – 21
Szecskó Károly: Fájdalmas Szűz (Hatvani) temető – 33
Farkas Péter: Bombázások Egerben 1944 őszén – 53
Kerékgyártó József: Harangöntő dinasztia Egerben – 65
Kiss Péter: Ahol Mikszáth Kálmán is kutathatott volna – 79
Szecskó Károly: Az Egri Kaszinó története (1833-1944) – 87
Havas-Horváth István: Egy rejtőzködő harangról – 93
Matuzné Nagy Ildikó: A Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – 105
Renn Oszkár: Eger vértanú püspöke – 113
Aklan Béla Sándor: Evangélikusok Egerben – 121
Janikné Szabó Annamária – Havas-Horváth István: A kis márványtáblák nagy vizekre emlékeztetnek – 133
Rozmán Éva – Ködöböczné Tóth Ágnes: Az állandó megújulás jegyében – 145
Szepesi György – Ágoston Ottó: Az egri zeneoktatás iskolája a kezdetektől napjainkig – 157
Fodor László: Az egri kőtár titkai – 163
Nemes Lajos: A Heves Megyei Levéltár kincsei – 169
Bujdosné Pap Györgyi: Az egri dohánygyári emléktár – 177