Egri séták nemcsak Egrieknek IV. kötet

Egri Lokálpatrióta Egylet
Egri séták nemcsak Egrieknek
(2007 – 2010)
IV. kötet

A séták folytatódtak

2012 májusának utolsó keddjén, fél hatkor, szép számmal gyülekeztek a 6. évfolyamos sétáló egriek a Klapka utcában, a Mlinkó István Gyógypedagógiai Módszertani Intézet bejárata előtt. A századik séta kezdődött. Nem hangzott el sem diadalének, sem ünnepi szózat, csak egy figyelemkeltő mondat a sétavezető részéről: Emlékezzünk egy percben arra, hogy 2007 nyarán kezdtük közös ismerkedésünket városunkkal és ennek jegyében találkoztunk századszor.
A nyári és téli sétaprogramok azóta már a 135. találkozó emlékeit őrzik és hat éve három kötetben sorakoznak az emlékkönyvek az otthoni könyvespolcokon, mától az Egri séták nemcsak egrieknek negyedik kötetével bővülve. A négy kötetben 64 elbeszélés, előadás, mese és tanulmány idézi a sétákon elhangzottakat. Az emlékkönyvsorozat nem tartalmazhatja mind a 135 előadás leírt szövegét, de így is, a teljesség igénye nélkül, felidézhetjük az előadott történetek és események csaknem felét.

Köszönet illeti az előadókat, az elhivatott szakembereket, kutatókat és a fiatalabb segítő szándékú helytörténész nemzedék tagjainak lelkes munkáját. A séták szervezése, az Egri Lokálpatrióta Egylet minden alkalommal megtalálta az intézmények, az egri polgárok áldozatkész segítségét és örömét abban, hogy Egerről, otthonukról minél többet tudjanak, és ismereteik közkinccsé válhassanak.
Ha az eddigi egységesítő szándék fennmarad, az egri séták nemcsak egrieknek tovább folytatódnak.

Eger, 2013. augusztus
Renn Oszkár


Tartalom

Habis László – Köszöntő – 7
Renn Oszkár: A séták folytatódtak – 9
Löffler Erzsébet: Pinceváros a Szépasszony-völgyben – 11
Abkarovits Endre: Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző – 21
Ludányi Gabriella: Barkóczy püspök és a Megyeháza – 33
Bisztriczki László: Az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet története – 51
Simándi Gyula: Eger város tűzvédelmének története – 59
Bulla Márta: A Vitkovics-ház – 69
H. Szilasi Ágota: Noszvaj község egykori református templomának festett kazettás mennyezete – 77
Szecskó Károly: Az egykori felsőtárkányi kastély – 91
Kerékgyártó József: Az egri főszékesegyház – bazilika harangjai – 97
Szecskó Károly: Séta a Széchenyi utcán – 107
Kerékgyártó József – Szabó Tamás: A Hősök temetője – 115
Bujdosné Pap Györgyi: „Kisváros a felhők fölött…” – Eger a polgárosodás útján – 127
Szuromi Rita: Az egri patikusdinasztiák büszkesége: a Hibay Károly legenda gyökerei – 137
Ágoston Ottóné – Váradi Tamás: Európai Virágos Városok és Falvak (út az arany fokozatig). Nyitott Kertek – kert a kertben – 149
Renn Oszkár: Nobel-díjasok szoborparkja – 161
Ferenczy Tamás: Az Európai Év Fája 2013-ban – 171