Egri séták nemcsak egrieknek könyv

Négy évvel ezelőtt, 2007-ben kezdődött az „Egri séták, egrieknek” szervezett és rendszeres ismeretbővítő séták sora az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezésében.

A séták látogatottsága és népszerűsége bizonyította az egri lakosság felébredt érdeklődését a város értékei iránt. (2010 nyara a hetvenedik sétával zárul!)

A mesélő szakemberek, művészettörténészek, muzeológusok, régészek, történészek felkészültsége és elhivatottsága a következő évek nyári hónapjaiban (2010-ben télen is), hetenként vonzotta az érdeklődő sétálókat.

Már az első sétaév után felmerült az igény a mesék és elbeszélések leírására és megjelentetésére a kiegészítő fényképekkel.

A mesélők és előadók hosszabb-rövidebb összefoglalóikat elkészítették és megszülethetett a sétákról az első kötet kézirata. A kiadványt az Eger Ünnepén, várhatóan 2010.09.17-étől foghatják kezükbe az érdeklődők.