Egri séták nemcsak Egrieknek V. kötet

Egri Lokálpatrióta Egylet
Egri séták nemcsak Egrieknek
(2007 – 2010)
V. kötet

Az érdeklődés nem csökken

Már megszokott látvány hetente, az egri nyár keddjein, hogy a város valamely pontján, az alkonyi órákban csoportosulás keletkezik, majd határozott céllal elindulnak egy épületbe, templomba, parkba, vagy éppen egy óriás fa csodálatára. A fáradhatatlan, érdeklődő egri sétálók eddig már százhetvenöt sétacélt látogattak meg. Hét éve kezdtek ismerkedni sétaútjaikon lelkes előadóikkal és mesélőikkel.
Sok-sok érdeklődő kíváncsiságát elégítették ki szeretett városukról. Ezeken a délutánokon lassan az is egrivé változott, aki nem Egerben született.


A mai napig nem csökkent a séták vonzereje. A résztvevők javaslatára a téli séták rendje és időpontja változni fog és összekapcsolódik az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett „kvaterka” beszélgetésekkel.
A sétálók közönsége egyre több kíváncsi és kutakodó egrit ösztönöz a családi múlt megmaradt okmányainak, könyveinek, eszközeinek újra felfedezésére és így maradnak értékes emlékek, családi ereklyék.
Eger még számtalan régészeti, művészeti, kulturális stb. értéket tárhat fel a kutatók előtt. Biztassanak a séták megjelent kötetei is a keresésre, a múlt és jelen értékeinek megbecsülésére.

Renn Oszkár


Tartalom

Habis László: Köszöntő – 7
Renn Oszkár: Az érdeklődés nem csökken – 9
Gál Lajos: Séta az egri bor körül – 11
Balogh Ferenc: A Főegyházmegyei Könyvtár ritkaságai – 21
Szuromi Rita: A könyöki Gáspárdy család szerepvállalása a polgárosult Eger életében – 27
Szecskó Károly: Séta a Dobó István utcában – 39
Tóth Sándor: Rákóczi Ferenc temetési zászlaja a Történeti Tárházban – 47
Elek Elemér Sándor: Szakmunkások képzése Egerben – 53
Fodor László: A Felnémet-Almár-völgyi Mária Magdolna pálos kolostor régészeti feltárása – 62
Ludányi Gabriella: A főszékesegyház Mária kápolnája – 71
Urbán Péter: A bazilika nagyorgonája – 85
H. Szilasi Ágota: Kőkirálylány – 93
Kerékgyártó József: Útmenti keresztek Egerben (I.rész) – 109
Szabó József: A felnémeti Szent Rozália templom – 129
Kerékgyártó József: A felnémeti Szent Rozália templom harangjai – 135
Takács Mária Klarissza – Szabó Tamás: Egy ferences női rend születése és európai hírű munkássága – 141
Tamás Endre – Bolyki Ferenc: A Mecman-tól az Aventics-ig – 153
Kovács Ottó: A 325 éves gimnázium – 161