Egy páratlan egri históriás emlékére

A napokban elhunyt kiváló történész, dr. Szecskó Károly több évtizedes munkásságával rendkívül sokat tett Eger város értékeinek bemutatásáért, közkinccsé tételéért, gazdagításáért. Könyvei, publikációi, levéltári kutatásain alapuló tanulmányai hatalmas értéket képviselnek.

A megyei napilapban és az elmúlt években az Egri Magazinban megjelent írásai rendkívül népszerűek voltak, az olvasók széles
köréhez jutottak el, erősítve a lokálpatrióta érzelmeket, az “egries gondolkodásmódot” és városszeretetet.

A magazin 2016. októberi számában jelent meg írása az ‘56-osok emblematikus személyiségéről, Mészáros Györgyről, aki tevékeny részese volt a rendszerváltásnak is. Emlékezetes számomra a dr. Ringelhann Béláról, az MTA doktoráról 2017. márciusában publikált írása, amely egy kiváló, egri születésű orvosnak állított emléket, felidézve szerepét a huszadik század második felének történéseiben.
A példák hosszasan sorolhatók…
Méltó módon írt többek között Bíró Lajos, Holtzer László, dr. Antalóczi Lajos, dr. Valentin Kálmán, Schwartz István, Vitkovics Mihály, Lenkey Károly, Kapor Elemér életéről és munkásságáról.

Büszke vagyok arra, hogy 2019-ben, a Magyar Kultúra Napján “a művészeti, kulturális élet területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként” átadhattam neki a Közgyűlés által adományozott Gárdonyi Géza díjat. Alázattal és nagy örömmel fogadta azt, hogy szeretett városa elismeri munkásságát.

Ha hűek vagyunk dr. Szecskó Károly páratlanul gazdag életművéhez, akkor megőrizzük írásait, tanulmányait és átadjuk ezt a kincsestárat a felnövekvő, új egri generációknak.

Tisztelettel és örök megbecsüléssel:
Habis László
az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke